Din externa partner inom Ledarskap – Organisationsutveckling – Human Resources

Professionellt HR-stöd

Professionellt HR-stöd

Vi har lång erfarenhet inom HR och organisationsfrågor och erbjuder ett professionellt stöd i alla frågor som rör era chefer, medarbetare och organisationsfrågor. Frågor vi jobbar med är exempelvis:

Employer Branding
Idag är det viktigare än någonsin att attrahera rätt kompetens. Vi hjälper er att ta fram er Employer Branding-strategi för att säkra att ni uppfattas som en attraktiv arbetsplats och attraherar medarbetare med den kompetens ni söker.

HR-processer
Framtagande av eller genomgång och effektivisering av era HR-processer. Kartläggning och översyn av vilka processer och arbetsmoment som kan digitaliseras. 

KompetensförsörjningAtt säkra verksamhetens kompetensförsörjning är idag mer än viktigt för ett bolags fortsatta framgång. Konkurrensen om kompetensen är hård. Vi hjälper er att ta fram er kompetensförsörjningsstrategi och plan för att aktivera den i verksamheten. 

Då konkurrensen är knivskarp är det också viktigt att arbeta med Talent Management för att behålla era medarbetare. Här kan vi bistå med att ta fram en sådan plan och se över de arbetssätt ni behöver för att främja ett sådant arbete. 

Medarbetarsamtal
Hur håller man ett bra medarbetarsamtal? Vi förbereder era chefer och medarbetare samt hjälper er med framtagande av process, struktur och underlag. Många chefer uppskattar att få råd och stöd inför att hålla medarbetarsamtal och att ge feedback. Medarbetare brukar uppskatta att hur de kan förbereda sig och tänka igenom vad de har för tankar kring sin prestation och utveckling i organisationen. 

Svåra samtal
De flesta chefer ställs någon gång inför svåra situationer som har med medarbetare att göra. Det kan handla om en krissituation, en medarbetare som har alkoholproblem eller som missköter sitt arbete. Vi har god erfarenhet och kan vägleda i hanteringen av sådana situationer.

Arbetsmiljö
Att ha en god arbetsmiljö är viktigt för att minimera olyckor och minska psykosocial ohälsa. En skapa en god arbetsmiljö är också viktigt för att stärka ert arbetsgivarvarumärke. Vi hjälper med arbetsmiljökartläggningar, frågor som rör stress och psykosocial arbetsmiljö, konflikthantering, upprättande av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), framtagande av rutiner och policys, temperaturmätningar samt medarbetarundersökningar med mera.

Rehabilitering
Med bra rutiner och arbetssätt kan bidra till att långtidssjuka medarbetare snabbare kan återgå i arbete. Vi har lång erfarenhet inom området och erbjuder stöd och råd i alla frågor som rör rehabilitering. Det kan t ex röra sig om hantering av långvariga rehabiliteringsfall eller andra frågor som rör återgång i arbete. Vi hjälper er även med att ta fram eller se över er rehabiliteringsprocess. 

Arbetsrätt
Vi har lång erfarenhet av olika kollektivavtal och kan bistå med stöd i fackliga förhandlingar, tolkningar av lag och avtal samt upprättande av avtal och överenskommelser. Vi hjälper även till vid övertalighet, outsourcing och andra frågor som har med arbetsrätt att göra.  

Compensation & Benefits
Vi är ert stöd och bollplank i det mesta som har med ersättningsfrågor och bonus att göra. Vi hjälper er med er lönerevision och ger chefer stöd inför att hålla lönesamtal. Vi genomför även lönekartläggningar och genomför befattningsvärderingar.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för en diskussion om upplägg etc.
Telefon 072-730 10 99 eller kontakta oss via kontaktformuläret.