Teamutveckling

Många team och arbetsgrupper fastnar ofta i ett arbetsmönster som kan vara svårt att bryta på egen hand. Genom övningar och gemensam reflektion skapas medvetenhet om styrkor och utmaningar i teamet. Fokus läggs på att forma teamets gemensamma mål.

 Denna typ av teamprocess ökar förutsättningarna för ett gott samarbete och engagemang men framför allt tränas gruppen i att sätta laget framför jaget. Resultatet är ofta en ökad vi-känsla och en bättre förståelse för varandra.