Arbetsrätt

Vi har lång och gedigen erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och erbjuder stöd i fackliga förhandlingar, hantering av personalärenden och omorganisationer. 

Vi hjälper även till med upprättande och omförhandling av anställningsavtal, uppsägningar och arbetsrättsliga frågor kring företagssekretess eller verksamhetsöverlåtelser.