Lön & förmåner

Lön kan vara är en stark drivkraft för prestation och professionell utveckling. Rätt använt fungerar det som ett viktigt styrmedel för chefer. Lön är inte bara ekonomi utan även psykologi och upplevd rättvisa.

Vi hjälper er med hela lönerevisionsprocessen och tränar chefer i att hålla lönesamtal. Utöver det genomför vi lönekartläggningar och tar fram en policy och strategi för kompensation och ersättningsfrågor.