Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att ta vara på organisationens och medarbetarnas kompetens för att uppnå verksamhetsmålen. En säker och tillförlitlig kompetensförsörjning är avgörande för ett bolags fortsatta framgång i synnerhet under tider när konkurrensen om kompetensen är tuff.  

En medveten kompetensförsörjningsstrategi anger hur ni ska rekrytera, behålla och utveckla era medarbetare. Att ha alltför stora kompetensgap i en organisation är inte önskvärt, det lönar sig helt klart att etablera en långsiktig strategi för att säkerställa ett bra kompetensförsörjningsflöde. Det innebär ett medvetet, proaktivt och systematiskt förhållningssätt.  

Vi hjälper er att ta fram er att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan för att implementera den i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi ett effektivt arbetssätt för en hållbar kompetensförsörjning.