Din externa partner inom

Ledarskap
Organisationsutveckling
Human Resources

Förändringsledning & projektledning

Förändringstakten är idag hög i många verksamheter, inte minst med den digitala utvecklingen som pågår i vår omvärld.

Förändringar för ofta med sig ett behov av ett nytt förhållningssätt och nya arbetssätt, vilket behöver kommuniceras och implementeras i verksamheten. För att lyckas är det viktigt att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet.

Vi har lång erfarenhet av att leda i förändring och är ert stöd under hela förändringsarbetet genom att samordna, planera, kommunicera och genomföra de olika stegen under resans gång. Vi jobbar bl.a. med nedanstående typer av förändringsprojekt.

  • Kraftig tillväxtökning – När bolag och organisationer växer snabbt blir det ofta rörigt och otydligt i verksamheten. Här kan vi gå in och strukturera och vara ett extra stöd till HR och chefer för att upprätthålla fokus på affären eller verksamheten under tillväxtfasen. 
  • Övertalighet och outplacement – Vid övertalighet och outsourcing är det mycket arbetsgivaren behöver hantera. Vi lotsar er tryggt igenom hela processen, allt ifrån kommunikation, tågordning, förhandlingar till avslut. 
  • Omställning – Vi stöttar och leder omställningsprocessen. Vi coachar medarbetare och chefer som behöver hitta nya jobb genom samtal, nätverk samt jobbsökaraktiviteter. 
  • Införlivande av verksamheter
  • Digitalisering inom HR


Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för en diskussion om upplägg etc.
Telefon 072-730 10 99 eller kontakta oss via kontaktformuläret.