Förändringsledning & projektledning

Förändringstakten är idag hög i de flesta verksamheter, inte minst med den digitala utvecklingen som pågår i vår omvärld. 

Organisationsförändringar för ofta med sig ett behov av ett nytt förhållningssätt och nya arbetssätt, vilket behöver kommuniceras och implementeras i verksamheten. För att lyckas är det viktigt att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet. 

Vi har lång erfarenhet av att leda i förändring och är ert stöd under hela förändringsarbetet. Samordning, planering, kommunicera och genomföra de olika stegen under resans gång. Vi jobbar bl.a. med nedanstående typer av förändringsprojekt. 

Kraftig tillväxtökning – När bolag och organisationer växer snabbt blir det ofta rörigt och otydligt i verksamheten. Här kan vi gå in och strukturera och vara ett extra stöd till HR och chefer för att upprätthålla fokus på affären eller verksamheten under tillväxtfasen.

Övertalighet och outsourcing – som arbetsgivare i dessa situationer är det många delar att hantera. Vi lotsar er tryggt igenom hela processen, allt ifrån kommunikation, tågordning, förhandlingar till avslut.

Omställning – Vi stöttar och leder omställningsprocessen och coachar medarbetare och chefer som behöver hitta nya jobb genom samtal, nätverk samt jobbsökaraktiviteter.