Om Tjustviken

Vi har lång erfarenhet av det mesta som handlar om ledarskap, förändringsarbete och personalfrågor (HR) och de utmaningar som kan uppstå vid förändringar i verksamheter.

Tjustviken erbjuder professionellt verksamhetsstöd till ledningsgrupper, chefer och HR. Det kan handla om att ta fram en strategi och genomförandeplan inför kommande organisationsförändringar eller att snabbt göra en insats när ni har arbetsrättsliga- eller arbetsmiljörelaterade utmaningar eller bara behöver kortare rådgivning och chefsstöd.

Vi erbjuder även interimslösningar inom HR när ni har kortare eller längre behov av en tillfällig bemanningslösning.

Genom vår långa erfarenhet av frågor som rör ledarskap, personal och organisationsutveckling är ni med oss som partner i trygga händer.

Företaget erbjuder rådgivning och stöd till företag och organisationer som står inför verksamhetsförändringar av olika slag.

 

Jenny Tyden

Grundare och ägare

Jenny Tydén, grundade bolaget 2013 och är utbildad personalvetare med fil.kand. inom
sociologi vid Stockholms universitet. Utöver det har hon även läst juridik och är utbildad
coach.

Jenny har en lång och gedigen erfarenhet inom HR, organisationsutveckling och ledarskap
efter drygt 20 års arbete inom området och i olika HR-roller. Hon har verkat inom flertalet
branscher, bland annat inom detaljhandeln, sjuk- och hälsobolag, Life science bolag, telekom
och bemanning och jobbat i såväl stora globala bolag som i mindre bolag med kraftig tillväxt.

Jenny är flitigt anlitad som strategisk rådgivare och interimschef. Hon brinner för att bygga
och utveckla verksamheter samt skapa lönsamma bolag där chefer och medarbetare trivs.