Din externa partner inom

Ledarskap
Organisationsutveckling
Human Resources

Arbetsmiljö

Att ha en god arbetsmiljö är viktigt för att minimera olyckor och minska psykosocial ohälsa. En skapa en god arbetsmiljö är också viktigt för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Vi hjälper med arbetsmiljökartläggningar, frågor som rör stress och psykosocial arbetsmiljö, konflikthantering, upprättande av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), framtagande av rutiner och policys, temperaturmätningar samt medarbetarundersökningar med mera.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för en diskussion om upplägg etc.
Telefon 072-730 10 99 eller kontakta oss via kontaktformuläret.