Karriär & outplacement

Idag finns det många möjligheter på arbetsmarknaden men många upplever att det kan vara svårt att ta sig fram i karriärdjungeln. Genom professionell coaching ges möjligheter att kartlägga nuläge och möjligheter samt sätta upp önskvärda mål och utforska olika vägval.  

Att bli av med jobbet upplevs tufft för många och det är viktigt att avslutet hanteras på ett professionellt och respektfullt sätt. Coachning i samband med outplacement kan vara en bra väg till att hitta ett nytt arbete eller gå in i ett nytt arbetsområde.

Vi hjälper till att kartlägga önskemål, förutsättningar och nya möjligheterEtt värdefullt stöd och uppmuntran till ett aktivt jobbsökande helt enkelt.