De flesta chefer ställs någon gång inför svåra situationer som har med medarbetare att göra.
Det kan handla om en krissituation, en medarbetare som har alkoholproblem eller som missköter sitt arbete.

Vi har god erfarenhet och kan vägleda i hanteringen av sådana situationer.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för en diskussion om upplägg etc.
Telefon 072-730 10 99 eller kontakta oss via kontaktformuläret.